Kuva: Jussi Häkkilä

Suomen Akatemialta 300 000 euroa Tenojoen lohipolitiikkaa tutkivalle hankkeelle

31.05.2022 12:23 - Jussi Häkkilä

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 300 000 euroa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Tenojoen lohipolitiikkaa tutkivalle hankkeelle.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 300 000 euroa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Tenojoen lohipolitiikkaa tutkivalle hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on luoda kattava käsitys ongelmallisesta tilanteesta sekä tuottaa tietoa saamelaisen lohenhallinnan historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tämän myötä luodaan perustaa ymmärtää nykyisen lohipolitiikan tiedollisia päätöksentekokriteerejä.
Hanke pyrkii luomaan käytännön keinoja integroida erilaisia tietämyksiä lohipopulaatioiden ja ihmisyhteisöjen hyvinvoinnista.
Tenojoen lohikannat ovat romahtaneet huolimatta voimassa olevasta Norjan ja Suomen välisestä sopimuksesta, sopimuksen toimeenpanon edellyttämästä tieteellisestä seurannasta sekä muista institutionaalisista järjestelyistä, joilla ongelmaa on yritetty ratkaista rajan molemmin puolin. Lohenkalastuksen täyskielto viime vuonna oli viimeisin osoitus pitkäkestoisista yrityksistä suojella Tenon lohta sekä paikallisia lohesta riippuvaisia elämäntapoja ja elinkeinoja.
Suomen Akatemia rahoittaa hanketta kokonaisuudessaan lähes 700 000:lla eurolla, josta Lapin yliopiston osuus on 300 000.
Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 70:lle akatemiahankkeelle yhteensä kaikkiaan 38 miljoonaa euroa.

Lue myös: Suomen Akatemialta kaksi miljoonaa neljälle Oulun yliopiston tutkimushankkeelle

Kilpailut

Uusimmat