Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa varmistettiin viime vuonna 83 naalin pesintää ja ainakin 357 syntynyttä naalinpentua, kertoo Metsähallituksen tuore raportti.
Maakotkan pesintätulos oli tänä vuonna hyvä toista vuotta peräkkäin.
Lintuvesisuunnittelija Heli Suurkuukkaa Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lintuvesiseurannoissa on löytynyt pesivä avosettipari Hailuodosta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Jorma Pessa oli Jussi Häkkilän haastateltavana.
Metsähallituksen Luontopalvelut ja vapaaehtoiset ovat käyneet läpi yli tuhat maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan sekä Pohjois-Suomen merikotkan pesää ja tarkistaneet pesinnän onnistumisen.
Metsähallituksen mukaan Pohjois-Suomen maakotkilla ja tunturihaukoilla oli hyvä, muuttohaukoilla huono, ja merikotkilla keskinkertainen pesintävuosi.
Metsähallituksen Luontopalvelujen ja vapaaehtoisten kesällä tekemissä maakotkan pesätarkastuksissa todettiin noin 380 asuttua maakotkareviiriä.
Vapaaehtoiset pesätarkastajat ja Metsähallituksen luontopalvelut tarkastivat keväällä ja kesällä maakotkan sekä muutto- ja tunturihaukan pesintöjä lajien levinneisyysalueilla.