Metsähallituksen mukaan Pohjois-Suomen maakotkilla ja tunturihaukoilla oli hyvä, muuttohaukoilla huono, ja merikotkilla keskinkertainen pesintävuosi.
Metsähallituksen Luontopalvelujen ja vapaaehtoisten kesällä tekemissä maakotkan pesätarkastuksissa todettiin noin 380 asuttua maakotkareviiriä.
Vapaaehtoiset pesätarkastajat ja Metsähallituksen luontopalvelut tarkastivat keväällä ja kesällä maakotkan sekä muutto- ja tunturihaukan pesintöjä lajien levinneisyysalueilla.