Kuva: Metsähallitus

Maakotkalla hyvä, muuttohaukalla huono, tunturihaukalla ja Pohjois-Suomen merikotkalla keskinkertainen pesintävuosi

26.10.2020 11:38 - Jussi Häkkilä

Metsähallituksen Luontopalvelut ja vapaaehtoiset ovat käyneet läpi yli tuhat maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan sekä Pohjois-Suomen merikotkan pesää ja tarkistaneet pesinnän onnistumisen.

Metsähallituksen Luontopalvelut ja vapaaehtoiset ovat käyneet läpi yli tuhat maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan sekä Pohjois-Suomen merikotkan pesää ja tarkistaneet pesinnän onnistumisen.  
Maakotkan pesintätulos oli hyvä lukuunottamatta pohjoisinta Lappia, jossa tulos oli erittäin huono. Pohjois-Lappia lukuunottamatta runsastuneet kanalintukannat, jänisten runsaus sekä pesinnälle suotuisat sääolot auttoivat pesinnän onnistumisessa.
 
Pohjois-Suomen merikotkien pesintätulos oli kokonaisuudessaan keskinkertainen, mutta pohjoisimmassa Lapissa huono.  
Muuttohaukan pesintätulos oli edellisen vuoden tapaan huono. Toukokuun kylmät säät, lumien sulaminen vasta kuun lopulla sekä tulvivat suot aiheuttivat pesintöjen keskeytyksiä tai pesintää ei edes aloitettu.
 
Tunturihaukan pesintätulos oli puolestaan keskimääräinen. Tunturihaukkojen pesintätulos riippuu vahvasti riekkojen määrästä, ja vuosien väliset vaihtelut ovat suuria.
 
Vain merikotka on Suomessa arvioitu elinvoimaiseksi, maakotka ja muuttohaukka vaarantuneiksi lajeiksi. Huonoin tilanne on äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellulla tunturihaukalla.

Lue myös: Satanen kotkanpesän löytäjälle

Kilpailut

Uusimmat