Heidi O'Gormania rakennusperinneyhdistys Vanha Erkki ry:stä haastattelee Jussi Häkkilä.
Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Pentti Jouppilaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapin ELY-keskus jatkaa perinnebiotooppien ja lintuvesien inventointeja, hoidon ja kunnostuksen suunnittelua sekä hoidon järjestämistä.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jatkaa tänä kesänä perinnebiotooppien maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Maarit Vainiota haastattelee Jussi Häkkilä.
Kokkolan valtakunnallisten kotiseutupäivien pääsihteeri Elina Perälää haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ylitarkastaja Maarit Vainiota haastattelee Jussi Häkkilä.
Keuruulla käydyt perinneaseiden SM-kisat järjesti Reserviläisurheiluliitto. Voittajaa haastattelee Ari Kettukangas.
Wanhan Raahen perinnemestari -hankkeen vetäjä Sari Alajokea haastattelee Jussi Häkkilä.
Kemin kulttuurikeskuksella järjestetään tällä viikolla Perinneviikko. Marjan jututettavana Pookin iltapäivässä oli kulttuuripedagogi Venla Kakko.
Museovirasto on myöntänyt 355 000 euroa arvokkaiksi luokiteltujen alusten entisöintiin. Avustusta sai 25 alusta.
Museovirasto on myöntänyt 18:lle yhdistykselle yhteensä 55 000 euroa avustusta kulttuuriperinteen tallentamiseen, tutkimiseen ja esille saattamiseen.