Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemia kartoitetaan

30.06.2020 14:41 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Maarit Vainiota haastattelee Jussi Häkkilä.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jatkaa tänä kesänä perinnebiotooppien maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut hoito- ja kunnostussuunnittelun muutamille kohteille, joille on ehdotettu kartoitusten perusteella hoitotoimia.
Viime vuoden loppuun mennessä Pohjois-Pohjanmaalla on kartoitettu arvokkaita perinnebiotooppeja noin 110, etupäässä Perämeren rannikolla.
Tällä hetkellä ELY-keskuksella on maastossa neljä perinnemaisemien kartoittajaa Koillismaalla, Pyhäjärven seudulla, Kalajokilaaksossa ja rannikolla.
Inventoitavia kohteita on eri puolilla maakuntaa jäljellä noin 140, minkä lisäksi on tiedossa tarkistettavia ja tarvittaessa inventoitavia kohteita lähes 450. Inventoinnit jatkuvat ensi vuoteen.

Lue myös: Sotkamon Naapurinvaara ehdolla valtakunnalliseksi maisemanhoitoalueeksi

Kilpailut

Uusimmat