Kuva: Henri Jokinen Metsähallitus

Sievin Pesänevaa ennallistetaan

01.12.2022 10:45 - Jussi Häkkilä

Sievin Pesänevalla on aloitettu toimenpiteet, joiden tavoitteena on palauttaa vesien valuntaolosuhteita lähemmäksi alkuperäistä luonnontilaa.

Sievin Pesänevalla on aloitettu toimenpiteet, joiden tavoitteena on palauttaa vesien valuntaolosuhteita lähemmäksi alkuperäistä luonnontilaa. Kohteella suota ennallistetaan patoamalla useasta kohtaa niitä ojia, jotka vievät vettä avosuon ohi. Lisäksi kaivetaan lyhyt syöttöoja jokaisen padon yläpuolelta kohti suon keskiosaa.
Toimilla parannetaan suolla kasvavien uhanalaisten ja harvinaisten kasvien elinolosuhteita ja ohjataan ojitettujen soiden valuntavesiä pintavalutukseen. Suon reunaosiin ojitusten vaikutuksesta syntynyttä nuorta männikköä raivataan myös pois.
Työt tehdään tämän kuun aikana, sekä suojelualueella että suojelualueen ulkopuolella metsätalousmaan reunaosissa. Ensi vuonna on vuorossa vielä hoitoseuranta, jossa kierretään alue läpi ja tarkistetaan ennallistamisen onnistumista.

Lue myös: Metsähallitus ennallistanut Temmesjokea kahdessa kohteessa

Kilpailut

Uusimmat