Oulun turvetuotannosta poistuvien alueiden kestävää jatkokäyttöä kehitetään

06.02.2024 08:48 - Jussi Häkkilä

Projektipäällikkö Mervi Uusimäkeä haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulussa käynnistyneellä turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistamis- ja jatkokäyttöhankkeella tuotetaan ennallistamis- ja jälkikäyttösuunnitelmat neljälle turvetuotantoalueelle, Sanginjoen valuma-alueella sijaitseville Turvesuolle, Miehonsuolle ja Haarasuolle, sekä Iijoen valuma-alueella sijaitsevalle Ahvensuolle. Mahdollisia toimia ja jatkokäyttömuotoja ovat esimerkiksi turvesuon ennallistaminen, vettäminen, kosteikot, kosteikkoviljely tai muu viljely, metsitys, energiapaju, aurinkoenergiatuotanto, tai retkeilyrakenteet.
Turvesuolle toteutetaan myös ennallistamispilotti, jossa ennallistetaan vettämällä noin viiden hehtaarin kokoinen alue.
Hankkeen toisessa vaiheessa on tarkoitus ennallistaa tai kunnostaa noin 150 hehtaaria entisiä turvetuotantoalueita. Toimenpiteitä kohdennetaan myös virkistyskäyttö- ja opetusrakenteiden ja materiaalien toteutukseen.

Lue myös: Hossan Laiskasuo ennallistetaan

Kilpailut

Uusimmat