Kuva: Amanda Pasanen

Metsähallitus yritysyhteistyöhön luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi Hyrynsalmen Vorlokissa

17.06.2024 14:26 - Jussi Häkkilä

Hyrynsalmella on käynnistynyt Metsähallituksen Luontopalvelujen uusi yritysyhteistyö luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi valtion suojelualueilla.

Hyrynsalmella on käynnistynyt Metsähallituksen Luontopalvelujen uusi yritysyhteistyö luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi valtion suojelualueilla. Yritysten rahoituksella tuetaan Vorlokin arvokkaan suojelualueen suo- ja vesistökokonaisuuden ennallistamista. Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan sekä Natura 2000 -verkostoon. Alueella palautetaan ojitettuja soita takaisin luonnontilaan ja kunnostetaan puroja uhanalaisten lajien suojelemiseksi. Ennallistamistyöt sisältävät mm. ojalinjojen raivauksia, ojientukkimista sekä puron varren suojapatojen rakentamista. Ennallistamisen vaikutusalue on noin 70 hehtaaria.

Lue myös: Luonnonsuojelualueita ennallistetaan huomattavasti viime vuotta vähemmän

Kilpailut

Uusimmat