Oulun yliopiston tutkimus: Työttömyys haastaa etenkin työikäisten miesten mielenterveyttä

14.12.2023 08:44 - Jussi Häkkilä

Yliopistotutkija Marko Korhosta haastattelee Jussi Häkkilä.

Vastoin oletuksia taloudellinen taantuma voi jopa kohentaa terveyttä. Taantumaan liittyvä työttömyys haastaa kuitenkin työikäisten miesten mielenterveyttä. Tämä käy ilmi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksessa, jossa selvitettiin työttömyyden vaikutusta terveyteen. Työttömyyden ja mielenterveysongelmien välinen selkeä yhteys yllätti tutkijat. Tutkijat löysivät tilastollisesti merkitsevän yhteyden asuinkunnan työttömyysasteen ja mielenterveysindeksin välille eli mitä korkeampi työttömyys kunnassa on, sitä heikompi on mielenterveys. Mielenterveys heikentyi kuntakohtaisella mielenterveysindeksillä mitattuna yli puolessa kunnista. Mustinta aluetta on Itä-Suomi, mutta myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa mielenterveyden heikentyminen ja työttömyyden yhteys on merkitsevä.
Tutkija selittää havaintoa sillä, että miehet kokevat työttömyyden voimakkaammin, koska heidän identiteettinsä ja itsetuntonsa ovat usein vahvasti kiinni työssä ja tulonhankinnassa.

Lue myös: Soite pilotoi lääkärin etävastaanottoa mielenterveysasioissa

Kilpailut

Uusimmat