Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Alemman tieverkon korjausvelka kasvaa

27.11.2023 08:57 - Jussi Häkkilä

Tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahtea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Alemman maantieverkon kunnostustarve kasvaa ELY-keskuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa seuraavien kymmenen vuoden aikana yhteensä 15:llä miljoonalla eurolla raakapuu- ja tuulivoimakuljetusten lisääntymisen myötä. Lisäksi kuljetusten kannalta kriittisimpien painorajoitettujen siltojen uusimisen kustannukset ovat noin kuusi miljoonaa euroa. Kustannukset kasvavat noin kahdeksan prosenttia alemman maantieverkon nykyiseen, noin 170:n miljoonan euron korjausvelkaan verrattuna.

Lue myös: Viime kesä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon osalta kaksijakoinen

Kilpailut

Uusimmat