Tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahtea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta johtaja Timo Mäkikyröä haastattelee Jussi Häkkilä.