Tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahtea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.