Kuva: Shutterstock

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet parantuneet Kainuun kunnissa ja heikentyneet Pohjois-Pohjanmaalla

04.10.2023 16:09 - Ari Kettukangas

Aluehallintovirastot ja THL tekivät huhti-toukokuussa valtakunnallisen kyselyn kuntien ehkäisevän päihdetyön tilasta ja rakenteista. Kyselyyn vastasivat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kaikki Kainuun kahdeksan kuntaa ja Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa.

Kainuun kunnissa ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat parantuneet ja heikentyneet Pohjois-Pohjanmaalla. Aluehallintovirastot ja THL tekivät huhti-toukokuussa valtakunnallisen kyselyn kuntien ehkäisevän päihdetyön tilasta ja rakenteista. Kyselyyn vastasivat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kaikki Kainuun kahdeksan kuntaa ja Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa. Merkittävänä heikentävänä kehitykseen vaikuttavana tekijänä on ollut vuoden 2023 alussa voimaan tullut sote-uudistus, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Saatuja tuloksia verrataan edelliseen kyselyyn, joka tehtiin vuonna 2020. Tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ehdotuksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen.

Lue myös: Eläinten viikon teemana kalat

Kilpailut

Uusimmat