Oulun poliisilaitoksen viime viikolla suorittaman valvonnan mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden asiat olivat pääosin kunnossa.
Perjantaina Oulussa ja lähialueilla toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 62 taksia, joista yhteensä 26:ssä oli huomautettavaa. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana yhteensä 14 liikennevirhemaksua ja yhden rangaistusvaatimuksen.
Poliisin ja aluehallintoviraston perjantaina Oulussa suorittamassa taksiliikenteen valvonnassa kirjoitettiin vain vähän seuraamuksia tarkistettujen ajoneuvojen määrään suhteutettuna.
Lapin aluehallintovirasto ja OAJ:n Lapin alueyhdistys ovat valinneet tämän vuoden lappilaiseksi opettajaksi Veijo Matalan.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että saamansa selvitysten perusteella hoitoon pääsy Oulun lasten ja nuorisopsykiatristen palveluissa toteutuu terveydenhuoltolain velvoitteiden mukaisesti.
Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta läänineläinlääkäri Laura Karvosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yleisten kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseen yhteensä 647 700 euroa 36:lle hankkeelle.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan epäkohdat ensi kuun loppuun mennessä.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto harkitsee Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n eläintarhaluvan välitöntä peruuttamista.
Aluehallintovirastot ovat tänä vuonna myöntäneet yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14 500 000 euroa 235:lle hakijalle.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää Oulun kaupungin saattamaan lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut lainmukaisiksi elokuun loppuun mennessä.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Oulun kaupungille huomautuksen lastensuojelupalveluiden järjestämisestä.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen avustuksia 1 325 300 euroa 80:lle hankkeelle.
Lapin aluehallintovirasto jatkaa kuukaudella päätöstä tilojen terveysturvallisesta käytöstä, koska koronatilanne jatkuu vaikeana ja sairaalahoidossa on yhä paljon koronapotilaita.
Pohjois-Suomen valmiustoimikunta keskusteli 15.3.2022 Ukrainan katastrofin ajankohtaisesta tilanteesta alueen varautumisen näkökulmasta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kannattaa ja tukee esitystä alueemme valmius- ja turvallisuusfoorumiverkoston täydentämistä kolmannella, Oulu – Koillismaan alueen valmius- ja turvallisuusfoorumilla. Valmiustoimikunta keskusteli riskeistä eri viranomaisalueilla ja kuuli puheenjohtaja ylijohtaja Terttu Savolaisen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen vastuualueen alustukset.