Kuva: Väylävirasto

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hailuodon pengertien vesiluvasta

08.02.2023 08:47 - Jussi Häkkilä

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hailuodon pengertien vesiluvasta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hailuodon pengertien vesiluvasta. Pengertiestä aiheutuisi piirin mukaan haitallisia vaikutuksia viiden Natura-suojelualueen luontotyypeille ja lajeille. Myös Natura- ja luonnonsuojelualueiden ulkopuolinen vesi- ja rantaluonto vahingoittuisi ja vesistön tila huononisi. Luonnonsuojelupiirin näkemyksen mukaan hankkeesta saatava hyöty ei ole haittoihin verrattuna huomattava vesilain edellyttämällä tavalla.

Lue myös: Hailuodon pengertien rakentamiseen vesilain mukainen lupa

Kilpailut

Uusimmat