Korkein hallinto-oikeus määräsi eilen uusimaan viimevuotiset saamelaiskäräjävaalit ja merkitsemään useita henkilöitä vaaliluetteloon.
Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksensä yhteensä 17:ään valituslupahakemukseen, jotka koskivat viime vuoden syksyksi Kuhmoon myönnettyjä poikkeuslupia karhunmetsästykseen.
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hailuodon pengertien vesiluvasta.
Korkein hallinto-oikeus piti voimassa Fortumin Oulujoen vesivoimalaitosten olemassa olevat kalatalousvelvoitteet.
Korkein hallinto-oikeus on määrännyt 8,9 miljoonan euron seuraamusmaksut bussikartelliasiassa.
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin, Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistyksen ja Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin valituksen, joka koski Oulun Sanginjoen ulkometsän suojelua.
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin, Hailuodon luonnonsuojeluyhdistyksen ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistyksen valituksen, joka koski Hailuodon kiinteän tieyhteyden toteuttamiseen liittyvää yleiskaavaa.
Oulun valtuusto ei Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ylittänyt toimivaltaansa päättäessään osallistumisesta Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeeseen. Korkein hallinto-oikeus on myös hylännyt valituksen, joka koski Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalatyömaan maisematöiden aloittamista.
Korkein hallinto-oikeus on tänään kieltänyt Metsähallitusta hakkaamasta Oulujärven Kaarresalossa ja Kuostonsaarella.
Korkein hallinto-oikeus on tehnyt välipäätöksen, jolla Oulaisten Oulaskankaan synnytyssairaalan toiminta voi jatkua niin kauan kuin asian käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa.