Kuva: Mari Korpua

Kuuden suurimman kaupungin johtajat: Valtion kannattaa tehdä isojen kaupunkien kanssa diili koko Suomen kasvun vauhdittamiseksi

31.01.2023 08:46 - Jussi Häkkilä

Suomen kuusi suurinta kaupunkia Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu esittävät valtiolle uudenlaista allianssia kaupunkien kasvun ja koko Suomen vahvistamiseksi.

Suomen kuusi suurinta kaupunkia Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu esittävät valtiolle uudenlaista allianssia kaupunkien kasvun ja koko Suomen vahvistamiseksi. Uuden pysyvän yhteistyöelimen kautta luotaisiin kasvua ja edistettäisiin osaavan työvoiman saatavuutta, digitalisaatiota, TKI-toimintaa ja vientiä sekä houkuteltaisiin investointeja ja lisättäisiin kaupunkien toimintavapautta.
Osaajapulan ratkaisemiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrää tukisi nostaa kasvukeskuksissa. Koulutusjärjestelmää ja tutkintorakenteita tulisi kehittää vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita.
Lisäksi tuli nopeuttaa kansainvälisten työntekijöiden oleskelulupa- ja rekisteröintiprosesseja. Myös TE-palvelujen rahoitus tulisi turvata, jotta kunnilla olisi mahdollisuudet onnistua kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa.
Kaupunkien kasvua tulisi tukea ja investointikykyä vahvistaa selkeyttämällä valtionosuusjärjestelmää ja parantamalla kuntien veropohjaa. Saavutettavuutta sekä kansainvälisiä ja kansallisia yhteyksiä tulisi myös.
Näiden ohella kestävää kasvua sekä vihreää ja digitaalista siirtymää pitäisi nopeuttaa nostamalla tieteen rahoituksen tasoa ja vähentämällä korkeakoulukentän pirstaleisuutta. Suurimpien kaupunkien alueellisten kiertotalousekosysteemien toimintaa pitäisi myös vauhdittaa ja resursseja kohdentaa kaupunkien työhön, joka tähtää valtakunnallisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen sekä digivihreää kaksoissiirtymää tukeviin innovaatioihin.

Ehdotus kaupunkiallianssista sisältyy kaupunkien tänään julkaistuihin yhteisiin hallitusohjelmatavoitteisiin.

Lue myös: Pohjoinen ohjelma – kasvua, turvallisuutta ja yhteistyötä ohjelmaa esitetään tulevan hallituksen ohjelmaan

Kilpailut

Uusimmat