Oulujoella ja Iijoella parannetaan tänä kesänä raakkupurojen tilaa - jättihanke LIFE Revives etenee käytännön kunnostustöihin

25.05.2022 08:37 - Marja Ollakka

Projektipäällikkö Pirkko-Liisa Luhtaa Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.

Ennen kuin raakkupuron kunnostaminen aloitetaan, on tutkittu sen raakkupopulaation tila, inventoitu puro vakioidulla menetelmällä ja selvitetty taimenkannan tila. Talven aikana Metsähallituksen Luontopalveluissa on tehty tarkempi kunnostussuunnitelma neljälle purolle, yksi Oulujoen Emäjoen alueelle ja kolme Iijoen vesistöön.

Kunnostuksissa työskentelee Koillismaalla ja Kainuussa kesän aikana 15 henkeä neljässä työryhmässä. Kunnostustyöt alkavat kesäkuun alussa lähes viikon koulutuksella. Kaikkiaan LIFE Revives -hankkeessa tehdään yli 155 henkilötyövuotta, joista Luontopalveluissa noin 40 henkilötyövuotta eli neljännes.

Vain osa pohjoisen raakkuvirroista on edes osittain suojelualueilla. Suurin osa niistä on valtion tai yksityisten metsätalousalueilla. Yksityisiä maanomistajia on hankkeen pohjoisilla kunnostusalueilla yli sata, joista lähes kaikki ovat antaneet suostumuksen kunnostuksiin. Yksityismaiden kunnostusten rahoitus tulee alueen ELY-keskuksilta.

Kilpailut

Uusimmat