Soutupäällikkö Pirkko-Liisa Luhtaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Iijoen matkailun kehittämissuunnitelma 2025-2030 on valmistunut.
Juuri päättyneessä hankkeessa elvytettiin vaelluskalojen luonnollista elinkiertoa rakentamalla padottuihin jokiin ylä- ja alavirtaan toimivia vaellusväyliä sekä kehittämällä istutuksien tuloksellisuutta.
Nahkiaisten ylisiirrot Iijoella ja Kemijoella saatiin päätökseen viime kuussa. Nahkiaisvuosi oli heikko, eikä vuosivelvoitteiden tasoa saavutettu.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut Iijoen rautatie- ja maantiesillalle Yli-Iintiellä Asemakylässä 18:n tonnin telipaino- ja 30:n tonnin yhdistelmäpainorajoitukset Väyläviraston teettämän kantavuustarkastelun perusteella.
Pelastuslaitoksen työntekijä löysi eilen Iijoen kanavaan suistuneen pyöräkuormaajan kuljettajan veden varasta voimalaitokselta noin 700 metriä ylävirtaan.
Iijokeen ja Livojokeen siirretään jälleen merilohia ja -taimenia.
Luonnonvarakeskus tutkii lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitin toimivuutta Iijoen Haapakosken vesivoimalaitoksen läheisyydessä.
PVO-Vesivoiman Raasakan voimalaitoksella Iijoella on aloitettu Kalasydän-kalatien asennustyöt.
Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä.
Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima ovat sitoutuneet vaelluskalojen palauttamiseen Ounasjokeen, Kemijokeen ja Iijokeen.
Pudasjärven yläpuolella olevalla Jongunjärvellä tulva nousee, ja tulvavesi virtaa Länsirannantien ylitse Kiiminkijoen vesistöalueelle.
Hydraulinen Kalasydän-kalatie otetaan kahdeksi vuodeksi käyttöön PVO-Vesivoima Oy:n Iijoen Raasakan voimalaitoksella.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa Iijoen sillan uusimiseksi Kiimingin ja Yli-Iin välisellä maantiellä.
Hankkeen päätavoitteena on luoda Iijoen alueelle matkailutoimijoiden yritysverkosto. Iijoen vesistö, suisto ja Perämeren rannikko tarjoavat luontokokemuksia, kalaisia vesiä, omaleimaista kulttuuritarjontaa ja potentiaalisia koulutusmatkailukohteita.
Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan nyt kuun vaihteessa 130 000 merilohen ja 150 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta, 20 000 merilohen esikesäistä poikasta, 41 000 merilohen yksivuotiasta poikasta ja 5 000 meritaimenen yksivuotiasta poikasta.