Kuva: Jussi Häkkilä

Lentokentäntien tiesuunnitelma työn alla Oulussa

20.01.2022 08:14 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiesuunnitelman maantien 815 eli ns. Lentokentäntien parantamiseksi välillä Pohjantie-Hailuodontie.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiesuunnitelman maantien 815 eli ns. Lentokentäntien parantamiseksi välillä Pohjantie-Hailuodontie.
Merkittävimmät rakentamistoimenpiteet ovat Lentokentäntien leventäminen nelikaistaiseksi nykyisen tien eteläpuolelle, Hailuodontien kiertoliittymän rakentaminen kaksikaistaiseksi ja uuden alikulkukäytävän rakentaminen Oulunsalossa Santaniemen alueelle, Vihiluodontien liittymän muuttaminen nelihaaraliittymäksi nykyisen porrastuksen sijaan, lisäkaistojen rakentaminen Lentokentäntien ja Limingantien liittymään sekä Oulunlahden radan ylikulkusillan uusiminen. Lisäksi Lentokentäntien suuntaista jalankulku- ja pyörätietä levennetään. Suunnitelmaan sisältyy liikennemelun asutukselle aiheuttamien meluhaittojen vähentäminen. Suunnitteluratkaisussa parannetaan myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja otetaan huomioon tulevat joukkoliikenneyhteyksien kehittämistoimet.
Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 25 miljoonaa euroa.

Lue myös: Lentokentäntietä kehitetään jatkossa nykyisellä paikalla Oulussa

Kilpailut

Uusimmat