Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiesuunnitelman maantien 815 eli ns. Lentokentäntien parantamiseksi välillä Pohjantie-Hailuodontie.
Oulussa ryhdytään ensi kesänä rakentamaan kevyen liikenteen baanaa kohti lentoasemaa.
Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien esiselvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan lentoaseman liikenneyhteytenä kehitetään nykyistä Lentokentäntietä lisäkaistoin. Joukkoliikenneyhteydet huomioidaan vahvasti Lentokentäntien kehittämisessä. Uusia nopeampia bussilinjoja esitetään ensi vaiheessa lentoaseman ja Oulun matkakeskuksen sekä Kempeleen keskustan välille. Muita lisälinjoja olisi syytä harkita Linnamaan ja Ritaharjun, Hiukkavaaran ja Limingan suuntiin. Skenaarioselvityksen pohjalta selkeäksi tavoitteeksi on muodostunut lentoaseman saavutettavuuden turvaaminen joukkoliikenteellä, joka on luotettavaa ja matka-ajaltaan hyvin ennakoitavissa. Selvitystyössä suunnitelmista muodostettiin kolme jatkotarkasteluun valittua vaihtoehtoa. Nämä tarkemmin tutkitut vaihtoehdot olivat, nykyisen Lentokentäntien kehittäminen, Oulunsalon taajaman eteläinen ohitustie, eli ns. Uusi Lentoasemantie ja Kaakkurin terminaali. Työryhmä hyväksyi selvitysraportin kokouksessaan 18.8.2020.
Lentokentäntien kevyen liikenteen väylän päällystäminen ja kuivatuksen parantaminen aloitetaan Oulunsalossa ensi viikolla.
Oulunsalon nykyistä Lentokentäntietä kehitetään lisäkaistoin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan toimeksiannosta laadittu Lentokentäntien kehittämisselvitys on valmistunut. Kehittämisratkaisuksi valittiin keskikaiteellinen nelikaistatie tasoliittymin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki ja Kempeleen kunta ovat käynnistäneet ns. Lentokentäntien kehittämisselvityksen laatimisen Hailuodontie­­­ltä Pohjantien länsipuoliseen ramppiliittymään.