Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiesuunnitelman maantien 815 eli ns. Lentokentäntien parantamiseksi välillä Pohjantie-Hailuodontie.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 20 Kiimingin kohdalla.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi valtatielle 28 rautatien ylikulkusillan ja Koivuahontien välille Nivalassa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8460 Jokikylän sillan kohdalle yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.
Tiesuunnitelma sisältää jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelun Merijärventien varteen välille Nuorisoseurantalon liittymä - Petäjäskosken koulu noin 0,8 km matkalla sekä nykyisen Merijärventien tievalaistuksen jatkamisen noin 400 m matkalla. Suunnitelman tavoitteena on jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Hanketta ja alustavia suunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa ensi tiistaina klo 17.00 Petäjäskosken Nuorisoseuran talolla.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta maantielle 816 (Hailuodontie). Väylä suunnitellaan rakennettavaksi maantien pohjoispuolelle välille Salonpääntie – Riutunkarin lauttaranta. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Ylivieskan kaupunki ovat käynnistäneet katu- ja rakennussuunnitelman laatimisen Koskipuhdontielle välille Myllytie - Palkkitie. Lisäksi laaditaan hallinnollinen tiesuunnitelma, jolla maantie 18188 (Koskipuhdontie) lakkautetaan yleisenä tienä välillä Palkkitie - vt 27 ja samalla ajoneuvoliikenteen liittymä katkaistaan valtatielle.