Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Perämeren rantaniityille Euroopan maisemapalkinnon kunniamaininta

16.12.2021 08:49 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttama Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on saanut kunniamaininnan Euroopan neuvoston maisemapalkinto -kilpailussa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttama Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on saanut kunniamaininnan Euroopan neuvoston maisemapalkinto -kilpailussa.
Maisemapalkinnon sai tänä vuonna Italian hanke, jossa kunnostettiin Bergamon kaupungin läheisyydessä historialtaan ja luonnoltaan monimuotoista aluetta luostareineen. Lisäksi jaettiin kunniamaininta viidelle hankkeelle, joista Perämeren rantaniittyjen hoitohanke oli yksi. Kilpailuun osallistui 12 hanketta Euroopasta.

Perämeren rantaniittyjen hoitohankkeessa rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Hankkeen ansiosta umpeenkasvaneita alueita on kunnostettu ja palautettu laidunnuksen piiriin yhteensä jo 4000 hehtaaria.
Maisemapalkinto liittyy Euroopan neuvoston maisemayleissopimukseen, jolla edistetään maisemanhoitoa, -suojelua ja -suunnittelua. Kunniamaininta on tunnustus esimerkillisistä maisemanhoitoa edistävistä toimenpiteistä.
Euroopan neuvoston maisemapalkinto myönnetään seuraavan kerran vuonna 2023.

Lue myös: Perämeren rantaniittyjen hoitohanke Suomen paras maisemahanke

Kilpailut

Uusimmat