Alueella oli huhtikuun lopussa 22 200 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 100 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten, mutta vajaa pari tuhatta vähemmän kuin tämän vuoden alussa.
Tulvahuippujen suuruuteen vaikuttaa merkittävästi viikonlopun ja alkuviikon sää. Viime päivien sää ja veden virtaus ovat heikentäneet joissa vielä olevia jäitä, mutta tästä huolimatta jääpatoriski on edelleen olemassa Pyhäjoesta pohjoiseen.
Suunnitelman tavoitteena on parantaa liittymäalueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.
Pohjois-Pohjanmaalla oli maaliskuun lopussa 23 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 400 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten.
Pyhäjoen tulvahuipun ennustetaan olevan keskimääräistä suurempi. Siikajoen tulvahuipun ennustetaan olevan jonkin verran keskimääräistä suurempi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvitti Oulun edustan merialueelta Kuivasmereltä Taskisenrannasta tehtyä vesistöhaittailmoitusta. Ilmoituksen mukainen ruskea vesi, haju ja verkkojen limoittuminen johtui todennäköisesti kasviplanktonin kevätkukinnasta.
Jääpatoja on purettu lauantaina myös Lestijoen alaosalla Himangan Hillilässä ja Vääräjoella Kamusenperällä. Lestijoen ja Kalajoen virtaamat ovat edelleen nousussa. Huippu saavutetaan alkuviikosta. Sunnuntain vastaisen yön sade on nostanut tulvakorkeuksia. Pyhäjoen tulvahuippua odotetaan ensi viikon puoliväliin. Sään viilenemisen odotetaan hidastavan tulvan nousua alkuviikosta.
Jokien virtaamat kasvavat tällä viikolla Pohjois-Pohjanmaan eteläosilla sään voimakkaasta lauhtumisesta johtuvan lumen sulamisen ja vesisateiden vuoksi. Virtaamien kasvaessa voi muodostua jääpatoja, jos vahvat jäät lähtevät liikkeelle laajemmin.
Alueella on tehty havaintoja ruskeasta vedestä sekä kalaverkkojen mukana tulevasta ruskeasta ja pahanhajuisesta aineksesta. Ilmoituksen jälkeen ELY-keskukselle on myös tullut muita yhteydenottoja vesistöhaitasta.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä tästä päivästä 17. huhtikuuta saakka Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
Semecon Oy suunnittelee Malakakankaan tuulivoima- ja aurinkovoimapuiston rakentamista Sievin kunnan länsiosaan Kannuksen kunnan ja Kalajoen kaupunginrajan läheisyyteen. Tuulivoimahankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 1 400 hehtaaria. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan yhteensä neljää toteutusvaihtoehtoa.
Perustettu luonnonsuojelualue on kokoaan merkittävämpi sillä se yhdistää aiemmin Nokia Oyj:n maille perustetun luonnonsuojelualueen ja valtion metsätalousalueista luonnonsuojelutarkoituksiin siirretyt alueet muodostaen yhteensä vajaan 140 hehtaarin suuruisen suojelualuekokonaisuuden Kitkajoen etelärannalle.
Uitonsalmen silta uusitaan nykyiselle paikalleen. Suunnitteluun sisältyvät myös rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt siltapaikalla. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös kantatien 58 liikennejärjestelyjä sillan rakentamisen vaikutusalueella Karjalahdentien ja Rantakadun välillä.
Muutosten seurauksena Kalajoelta ja Oulaisista syntyy uusia vaihdollisia linja-autoyhteyksiä Helsingin ja Jyväskylän suuntaan. Myös Oulaisten ja Haapaveden välillä käynnistyy uusi vuoro. Muutosten myötä matka-aika erityisesti Jyväskylän suuntaan lyhenee.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 19 800 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 200 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuusta työttömien määrä laski lähes 3 000:lla.
Toteutuessaan peruskorjauksessa kunnostetaan patosillan kantavia rakenteita ja uusitaan sen pintarakenteet ja kaiteet. Sillan yli kulkevan Montantien valaistusta uusittaisiin hieman yli puolen kilometrin matkalta. Päätos toteuttamisesta tehdään kilpailutusvaiheen päätyttyä.