Satasen löytöpalkkio kotkanpesäilmoituksesta

08.03.2021 12:46 - Jussi Häkkilä

Metsähallituksesta ylitarkastaja Tuomo Ollilaa haastattelee Jussi Häkkilä.

Metsähallituksen Luontopalvelut maksaa edelleen sadan euron löytöpalkkion sille ilmoitetuista maakotkan tai poronhoitoalueelta löydetyistä merikotkan pesistä.
Etelämpää Suomesta, poronhoitoalueen ulkopuolelta, löydetystä merikotkan pesästä ei palkkiota makseta. Palkkion saa vain sellaisesta pesästä, joka ei ole ennestään tiedossa.
Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, kunta ja paikannimi sekä pesän koordinaatit, jos mahdollista. Ilmoitetut pesät tarkastetaan Metsähallituksen toimesta ennen palkkion maksamista.
Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on maksettu yhteensä 180:sta ilmoitetusta maakotkan ja merikotkan pesästä.

Lue myös: Maakotka ammuttu Kuusamossa

Uusimmat