Metsähallituksesta ylitarkastaja Tuomo Ollilaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus maksaa aiemmin rekisteröimättömän maakotkan tai pohjoissuomalaisen merikotkan pesän löytäjälle 99:n euron palkkion.