Mm. Oulussa kehitetty jäte- ja valumavesien puhdistukseen uusia ratkaisuja yhdistämällä biopohjaisia menetelmiä

18.01.2021 11:44 - Jussi Häkkilä

Tutkija Ritva Nilivaaraa Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Juuri päättyneessä Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen hankkeessa on pystytty poistamaan typpeä ja raskasmetalleja jäte- ja valumavesistä pohjoisilla alueilla uudenlaisilla biopohjaisilla ratkaisuilla ja yhdistämällä erilaisia puhdistusyksiköitä.
Uusia passiivisia vesienpuhdistuksen hybridiratkaisuja on pilotoitu Pyhäsalmen kaivoksen alueella, Kittilän Kallon kylän yhdyskuntajätevedenpuhdistamon yhteydessä ja Levin hulevesien purkupisteessä.
Pyhäsalmen kaivoksella saatiin poistettua monia metalleja, kuten kuparia ja sinkkiä. Kallon jätevedenpuhdistamolla onnistuttiin poistamaan nitriitti-nitraattitypeksi muutettu osa ammoniumtypestä. Levillä hulevesien puhdistamisen haasteeksi osoittautuivat pienet pitoisuudet ja suuret virtausnopeudet, mutta sielläkin typen puhdistusta pystyttiin lopulta tehostamaan.

Lue myös: Kiimingin kiertotalousalueelle biohiiltä ja puuhaketta hyödyntävä hulevesien suodatusalue

Kilpailut

Uusimmat