Kuva: Jussi Häkkilä

Pohjois-Savon ELY-keskus antoi lausuntonsa Fingridin Järvilinjan YVA-ohjelmasta

02.12.2020 11:21 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut lausuntonsa Fingridin Järvilinjan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut lausuntonsa Fingridin Järvilinjan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. ELY-keskus toteaa, että ohjelma täyttää YVA-lain vaatimukset. Lausunnossa korostetaan, että luontovaikutusten lisäksi tulevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitava myös hankkeen vaikutukset ihmisiin. Arviointia on tehtävä erityisesti voimajohtolinjaa lähimpänä sijaitsevien kiinteistöjen osalta ja arvioiden se, kuinka uuden voimajohtolinjan rakentaminen vaikuttaisi kiinteistöjen käyttömahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Meneillään olevassa YVA-menettelyssä tarkasteltavan voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 295 kilometriä. Reitin alkupiste on Vaalassa Nuojuankankaan sähköasemalla ja päätepiste Joroisilla Huutokosken sähköasemalla. Voimajohdon reitti kulkee Vaalasta Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran ja Pieksämäen kautta Joroisiin. Uusi voimajohtoreitti sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen.

Lue myös: Fingrid uusii Isohaaran sähköaseman

Kilpailut

Uusimmat