Alueelle suunnitellaan 49 voimalan tuulipuistoa, kokonaisteholtaan vähintään 300 MW. Tuulivoiman lisäksi alueelle suunnitellaan aurinkovoimatuotantoa. Alustavan aurinkopuistoalueen koko on noin 160 hehtaaria ja sille mahtuu teholtaan noin 100 MWp:n aurinkovoimala.
Fingrid uudistaa Rovaniemen Pirttikosken sähköaseman vuoden 2026 loppuun mennessä käyttövarmuuden ylläpitämiseksi.
Fingrid on valinnut reitin Kalajoen Jylkän ja Alajärven väliselle uudelle 400:n ja 110:n kilovoltin voimajohdolle.
Destia rakentaa mm. uuden voimajohtoyhteyden Tornion Vuonnekoskelta Keminmaan Viitajärvelle.
NYAB on sopinut kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa Utajärven Utasen ja Oulun Isokankaan 110:n kilovoltin sähköasemien kytkinlaitosten laajennushankkeista.
Fingrid on aloittanut uuden, Vaalan Nuojuankankaalta Hyrynsalmen ja Ristijärven rajalle Seitenoikealle ulottuvan voimajohtohankkeen esisuunnittelun.
Destia toimittaa Fingridille Kalajoen Jylkän sähköasemalle Suomen ensimmäisen synkronikompensaattorin.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 19.11. saakka kyseisissä kunnissa ja netissä
Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut lausuntonsa Fingridin Järvilinjan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Fingridin Metsälinja-voimajohtolinjan yhteyteen asennetaan 400:n kilovoltin sarjakondensaattoriasemat Kivijärven Hoikansalmelle ja Tyrnävän Pihlajarantaan.
Fingrid uusii vuonna 1980 valmistuneen Isohaaran sähköaseman. Investoinnilla Fingrid varmistaa paitsi alueen teollisuuden, myös Tornion kaupungin ja ympäröivän Meri-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden sähkönsaannin.
Fingrid laajentaa Kalajoella sijaitsevaa Jylkän sähköasemaa ja hankkii sinne kolmannen muuntajan.
Fingrid uudistaa ja laajentaa Kalajoella sijaitsevaa Jylkän sähköasemaa 11:llä miljoonalla eurolla.
Etelä- ja Pohjois-Suomen välistä sähkönsiirtoyhteyttä parannetaan Pyhänselän ja Petäjäveden muuntoasemille asennettavilla tehomuuntajilla.
Metsälinjaksi nimetyn uuden, noin 310 kilometriä pitkän voimajohdon rakentaminen Keski-Suomen Petäjävedeltä Muhokselle alkaa tulevana syksynä uuden voimajohdon perustustöillä sekä vanhan purettavan voimajohdon valmistelutöillä.
Kantaverkkoyhtiö Fingridin ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnätin yhteishanke maiden väliseksi kolmanneksi sähkörajajohdoksi on saanut EU:lta 4,325 miljoonaa euroa tukea tekniseen selvitysvaiheeseen.