Fingrid on valinnut reitin Kalajoen Jylkän ja Alajärven väliselle uudelle 400:n ja 110:n kilovoltin voimajohdolle.
Destia rakentaa mm. uuden voimajohtoyhteyden Tornion Vuonnekoskelta Keminmaan Viitajärvelle.
Fingrid on aloittanut uuden, Vaalan Nuojuankankaalta Hyrynsalmen ja Ristijärven rajalle Seitenoikealle ulottuvan voimajohtohankkeen esisuunnittelun.
Enersense on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa voimajohtourakan Oulun seudulla.
Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut lausuntonsa Fingridin Järvilinjan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Fingrid suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välistä 400:n ja 110:n kilovoltin voimajohtoyhteyttä.
Fingrid suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välistä voimajohtoyhteyttä.
Fingrid suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välistä 400:n ja 110:n kilovoltin voimajohtoyhteyttä.
Caruna aloittaa uuden 110:n kilovoltin voimajohdon suunnittelun Ranuan ja Pudasjärven välille.