Kuva: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

THL: Pohjois-Suomen viiden sairaanhoitopiirialueen erilaiset tavat järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut vaikuttavat mahdollisuuksiin saada yhdenvertaiset sote-palvelut.

16.11.2020 09:00 - Jussi Häkkilä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Pohjois-Suomen viiden sairaanhoitopiirialueen hyvin erilaiset tavat järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut vaikuttavat asiakkaiden mahdollisuuksiin saada yhdenvertaiset tarpeitaan vastaavat sote-palvelut.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Pohjois-Suomen viiden sairaanhoitopiirialueen hyvin erilaiset tavat järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut vaikuttavat asiakkaiden mahdollisuuksiin saada yhdenvertaiset tarpeitaan vastaavat sote-palvelut.
Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa kummassakin pääasiassa yksi järjestäjä. Hoito- ja palveluketjut sekä palvelukokonaisuudet on alueilla määritelty, jolloin yhdenvertaiset palvelut toteutuvat todennäköisemmin. Ikääntyneiden palvelujen yhdenvertaisuutta parantaa palvelutarpeen systemaattinen arviointi.
Sen sijaan Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirialueilla palvelujen järjestäjiä on lukuisia, yhteensä 38. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja palvelujen yhteen sovittaminen ovat näillä alueilla haasteellisemmat toteuttaa, koska hoito- ja palveluketjujen yhteinen hallinta puuttuu, ja palvelujen kehittäminen on ollut pääosin järjestäjäkohtaista.

Lue myös: Hallitukselta muutoksia sote-uudistuksen lakiesitysluonnokseen -sote-alueista hyvinvointialueet

Kilpailut

Uusimmat