Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt poikkeusluvan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen Raahessa.
Lapin aluehallintovirasto pyytää Lapin hyvinvointialueelta selvityksiä Rovaniemen perusterveydenhuollosta ja suun terveydenhuollosta.
Lapin aluehallintovirasto on antanut Rovaniemen kaupungille huomautuksen perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn ongelmista.
Pohjois-Suomen valmiustoimikunta on huolissaan perusterveydenhuollon kuormittumisesta koronan takia.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite uudistaa toimintaansa perusterveydenhuollon vastaanotoilla.
Lapin aluehallintovirasto on antanut Kemin kaupunginhallitukselle huomautuksen, koska Kemin kaupunki on laiminlyönyt järjestämisvastuunsa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn osalta.
Lapin aluehallintovirasto sai elokuussa 2018 kantelun Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollon toiminnasta. Kantelun mukaan Rovaniemellä terveyskeskuksesta tai -asemalta ei ole saanut vastaanottoaikaa ajoterveyteen liittyvää lausuntoa varten, vaan lausuntoa tarvitsevia on ohjattu hakeutumaan yksityislääkärin vastaanotolle. Kantelun mukaan ajanvarauksesta on kerrottu, että terveyskeskuksen lääkärille ei ole saatavilla vapaita aikoja. Ratkaisussaan aluehallintovirasto velvoitti kaupungin hallintoylilääkärin huolehtimaan siitä, että kaupungin perusterveydenhuollossa on saatavilla vastaanottoaikoja ajoterveyslausuntoja tarvitseville asukkaille. Hallintoylilääkärin on annettava 13.12.2019 mennessä selvityksensä toimenpiteistä, joilla vastaanottoaikojen saatavuutta on ryhdytty parantamaan.