Kuva: Fotolia

Stora Enson kasvava puun tarve kartongintuotannossa lisää työtä ja puukauppatuloja Pohjois-Suomessa

17.09.2020 09:11 - Ari Kettukangas

Loppuvuodesta tehtaalla tarvitaan puoli miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta kuin aiemmin, mikä kasvattaa alueen talouteen virtaavaa rahamäärää yli sataan miljoonaan euroon vuodessa. Lisäystä on noin 20 miljoonaa euroa. Puun määrä nousee yhteensä 2,4 miljoonaan kuutioon. Karkeasti laskettuna tehtaan puunhankinta-alueelle syntyy tuotantolinjan muutoksen ansiosta sata uutta työpaikkaa puunostoon, korjuuseen, kuljetukseen sekä metsänhoitotöihin. Oulun tehtaan puuraaka-aineen hankkiminen työllistää jatkossa useita satoja henkilöitä Pohjois-Suomessa.

Stora Enson kasvava puun tarve kartongintuotannossa Oulussa luo alueelle lisää työtä ja puukauppatuloja. Loppuvuodesta tehtaalla tarvitaan puoli miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta kuin aiemmin, mikä kasvattaa alueen talouteen virtaavaa rahamäärää yli sataan miljoonaan euroon vuodessa. Lisäystä on noin 20 miljoonaa euroa. Puun määrä nousee yhteensä 2,4 miljoonaan kuutioon. Karkeasti laskettuna tehtaan puunhankinta-alueelle syntyy tuotantolinjan muutoksen ansiosta sata uutta työpaikkaa puunostoon, korjuuseen, kuljetukseen sekä metsänhoitotöihin. Oulun tehtaan puuraaka-aineen hankkiminen työllistää jatkossa useita satoja henkilöitä Pohjois-Suomessa. Puuta ostetaan täydellä teholla. Korjuu pyörii normaalisti ja metsien harvennuksille on nyt hyvä aika. Metsän kasvun ja tulevien puukauppatulojen kannalta oikea-aikaisilla harvennuksilla on tärkeä päämäärä pitää metsä elinvoimaisena ja saada jäävä puusto järeytymään tukkikokoon. Puuston hiilensidontakin voimistuu. Stora Enso valmistaa Oulussa jatkossa kartonkia, jolle on kasvavaa maailmanlaajuista kysyntää uusiutuvana pakkausmateriaalina. Kartongin valmistamiseen käytetään pääosin harvennushakkuilta kertyvää kuitupuuta, ohutrunkoista puuta sekä sahoilta tulevaa haketta. Tukkipuut toimitetaan sen sijaan Kemiin Stora Enson sahalle tai alueen muille sahoille, missä niistä valmistetaan pitkäikäisiä puutuotteita muun muassa rakentamiseen. Hakkuilta kertyviä puunoksia ja -latvoja voidaan taas hyödyntää energiaksi Stora Enson Oulun ja Veitsiluodon voimalaitoksilla. Stora Enso hankkii puuta Oulun-tehtaalleen Pohjanmaan maakuntien lisäksi myös Kainuun ja Lapin metsistä.

Lue myös: Viimeyön Aila-myrsky on pitänyt pelastuslaitoksen kiireisenä Jokilaaksojen alueella

Kilpailut

Uusimmat