Stora Enson liikevaihto laski 18,9 prosenttia tämän vuoden toisella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna 2,1:een miljardiin euroon alhaisempien toimitusten ja hintojen vuoksi koronaviruspandemian vaikutuksen seurauksena.
Stora Enson Veitsiluodon sellutehtaalla Kemissä havaittiin tänä aamuna rikkidioksidivuoto.
Stora Enson Oulun paperitehtaan muuntaminen pakkauskartonkia valmistavaksi tehtaaksi on saanut ympäristöluvan Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta.
Stora Enson liikevaihto laski tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 16,2 prosenttia viime vuodesta 2,207 miljardiin euroon hintojen ja volyymien alenemisen seurauksena.
Stora Enso ilmoitti eilen aloittavansa yt-neuvottelut lomautuksista Oulun ja Kemin tehtaillaan koronavirusepidemian takia.
Stora Enson viime vuoden liikevaihto laski hieman edellisvuodesta 10,055:een miljardiin euroon. Liiketulos pieneni myös hieman.
Stora Enson yksiköt hakevat Oulun ja Kemin Veitsiluodon paperitehtaille sekä Pohjois-Suomen alueen puunhankintaan yhteensä lähes 200 kesätyöntekijää.
Henkilövahinkoja ei syntynyt ja palon syttymissyystä sekä vahinkojen suuruudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa.
Kemin Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla oli viime yönä sellun happivalkaisureaktorin yläosassa massan kytöpalo.
Stora Enso Oulu Oy:n omistaman satamaoperaattorin, Herman Andersson Oy:n elokuussa alkaneet yt-neuvottelut ovat päättyneet.
Stora Enson liikevaihto oli tämän vuoden tammi-syyskuussa 7,644 miljardia euroa.
Suunnitellut muutokset saattavat johtaa enintään 135 työntekijän vähennykseen Paper-divisioonassa vuoden 2020 loppuun mennessä. Stora Enson Paper-divisioona suunnittelee organisaatiomuutoksia parantaakseen kilpailukykyään ja varmistaakseen tehokkaan asiakaspalvelun sen jälkeen, kun Oulun tehdas on muunnettu tuottamaan pakkauksiin käytettävää kraftlaineria. Suunnitellut muutokset vaikuttaisivat ensisijaisesti kaupallisiin ja tukitoimintoihin.
Neuvottelujen tuloksena työt loppuvat 24 kunnossapidon henkilöltä. Efora Oy huolehtii Stora Enson kunnossapidosta yhdeksällä paikkakunnalla Suomessa. Efora on Stora Enson täysin omistama tytäryhtiö, jolla on noin 900 työntekijää. Efora Oy:n Oulun henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkoivat syyskuussa ja ne olivat seurausta Stora Enson päätöksestä muuntaa Oulun paperitehdas pakkauskartonkitehtaaksi sekä sulkea paperikone 6 ja arkittamo ensi vuonna.
WBCSD:n Reporting matters -julkaisun tarkoituksena on kehittää yritysten ei-taloudellisten tietojen raportointia.
Tehtaan alasajo aloitetaan lauantai-iltana 28. syyskuuta
Efora vastaa Stora Enson Oulun tehtaan kunnossapidosta. Yt-neuvotteluilla reagoidaan aiemmin ilmoitettuun Stora Enson päätökseen muuntaa Oulun paperitehdas pakkauskartonkitehtaaksi. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on koko Eforan Oulun tehtaalla työskentelevä henkilöstö, 127 henkilöä. Arvioitu henkilöstön vähennystarve on enintään 50 henkilöä. Päätökset Eforan Oulun tulosyksikön henkilöstövaikutuksista tehdään sen jälkeen, kun yt-neuvottelut ovat päättyneet.