Paltamoon kaavaillun biojalostamon kylkeen maamassojen läjitysalue

11.09.2020 11:14 - Jussi Häkkilä

Kainuun ELY-keskus on antanut lausuntonsa Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA-ohjelmasta.

Kainuun ELY-keskus on antanut lausuntonsa Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA-ohjelmasta. KaiCell Fibers Oy:llä on tarkoitus toteuttaa Paltamoon Kylänpuron teollisuusalueelle suunnitellun biojalostamon viereen maamassojen läjitysalue. Maamassoja on tarpeen poistaa biojalostamon rakentamisen vuoksi. Biojalostamossa on tarkoitus tuottaa selluloosaa.

Lue myös: KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamolle ympäristö- ja vesitalouslupa

Kilpailut

Uusimmat