Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on jättänyt hallinto-oikeuden palauttaman Kaidin Kemin biopolttoainejalostamon hakemuksen tutkimatta yhtiön ilmoitettua, että se ei täydennä hakemusta.
Kainuun ELY-keskus on antanut lausuntonsa Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA-ohjelmasta.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamolle.
Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Kanteleen Voima Oy:lle Haapaveden biojalostamon toimintaan sekä käsiteltyjen jätevesien johtamiseen purkuputkella Pyhäjokeen Haapajärven alapuolella.
Hallituksen raha-asianvaliokunta myönsi tänään 24,5 miljoonaa euroa Haapavedelle kaavaillulle biojalostamolle.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamolle.
Hybrid Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Teuvo Raesalmea haastattelee Jussi Häkkilä.
Fortum perustaa intialaisen öljy-yhtiö Numaligarh Refinery Limitedin ja oululaisen Chempoliksen kanssa yhteisyrityksen biojalostamon rakentamiseksi Intian Assamiin.
Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan perustetaan modernin biojalostamon mittauksiin keskittyvä professuuri.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista.