Oulun Kaakkurin ylijäämämaiden läjitysalue laajenee.
Kainuun ELY-keskus on antanut lausuntonsa Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA-ohjelmasta.