Paltamon Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelma ELY-keskusten hyväksyttäväksi

08.09.2020 08:38 - Jussi Häkkilä

Elementis Minerals on toimittanut Kainuun ja Lapin ELY-keskuksille esityksen Paltamon Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmaksi.

Elementis Minerals on toimittanut Kainuun ja Lapin ELY-keskuksille esityksen Paltamon Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmaksi. Tarkkailusuunnitelmassa on kuvattu käyttötarkkailu, päästötarkkailu, ympäristövaikutusten tarkkailu sekä tulosten toimittaminen ja raportointi. Kaivoksen tarkkailuvelvollisuus perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämään ympäristö- ja vesitalouslupaan.

Lue myös: Kaivosjätteiden varastointiin ympäristöystävällisempi menetelmä

Kilpailut

Uusimmat