Kuva: Oulun yliopisto

Kaivosjätteiden varastointiin ympäristöystävällisempi menetelmä

29.10.2019 12:21 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopistossa perjantaina tohtoriksi väittelevän diplomi-insinööri Jenni Kiventerän väitöstutkimuksessa kaivosjätteiden varastointiin on kehitetty ympäristöystävällisempi menetelmä.

Oulun yliopistossa perjantaina tohtoriksi väittelevän diplomi-insinööri Jenni Kiventerän väitöstutkimuksessa kaivosjätteiden varastointiin on kehitetty ympäristöystävällisempi menetelmä.

Kaivosteollisuudessa syntyy maailmanlaajuisesti vuosittain miljoonia tonneja kiinteää kaivosjätettä, rikastushiekkaa. Tällä hetkellä suurin osa siitä varastoidaan altaisiin veden alle kaivoksen läheisyyteen. Tutkimuksen mukaan rikastushiekkaa voitaisiin käyttää raaka-aineena. Väitöstutkimus osoittaa, että sekoitettaessa rikastushiekkaa sopivan sidosaineen ja nesteen kanssa saadaan aikaan lujittunut materiaali, joka sitoo ympäristölle haitallisia raskasmetalleja. Sidosaineena voidaan hyödyntää muilta teollisuuden aloilta syntyviä sivuvirtoja, kuten metalliteollisuuden kuonia.
Tutkimustulosten avulla voidaan kehittää rikastushiekan varastointia altaan sijasta kuivalle maalle ja vähentää lyhyt- ja pitkäaikaisia ympäristöongelmia. Teknologiaa edelleen kehitettäessä voidaan rikastushiekkaa mahdollisesti tulevaisuudessa hyödyntää myös erilaisissa betonin tapaisissa rakennusmateriaaleissa.

Lue myös: Kymmenen miljoonaa euroa kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen ja akkukemikaalien tuotantoprosessien parantamiseen ja litiumioniakkujen kierrätyksen lisäämiseen

Kilpailut

Uusimmat