Oulun Sanginjoelle laaja luonnonsuojelualue

15.05.2020 09:43 - Jussi Häkkilä

Luonto ja alueiden käyttö -yksikön päällikkö Eero Melantietä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laajentanut Oulun Isokankaan luonnonsuojelualuetta ja muuttanut sen rauhoitusmääräykset. Isokankaan luonnonsuojelualue ja Asmonkorven luonnonsuojelualue muodostavat nyt yhdessä yhteensä noin 1127:n hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen. Alueeseen rajoittuu myös Luonnonperintösäätiön omistama Kuovisuon luonnonsuojelualue. Ne muodostavat yhteensä noin 1168:n hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen. Rauhoitusmääräysten mukaan Isokankaan alueen metsätalouskäyttö on kokonaan kielletty, mutta metsästys voi jatkua maanomistajan eli Oulun kaupungin päättämällä tavalla. Kaupunki on käynnistänyt alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen.
Isokankaan luonnonsuojelualue on maapinta-alaltaan Suomen yksityisistä luonnonsuojelualueista kahdeksanneksi suurin ja kuntien omistamista luonnonsuojelualueista maapinta-alaltaan suurin.
Isokankaan luonnonsuojelualueen suurin arvo on sen laaja koko ja yhtenäisyys. Sillä on merkitystä Pohjois-Pohjanmaan länsiosien metsien suojelutilanteen parantamisessa. Eri inventoinneissa alueelta on todettu useita uhanalaisia ja silmällä pidettäviä lajeja, joiden elinympäristöjä suojelualue turvaa.

Lue myös: Oulun Sanginjoelle luonnonsuojelualue

Kilpailut

Uusimmat