Kuva: Kalle Hellström

Oulun Sanginjoelle luonnonsuojelualue

30.01.2018 08:26 - Jussi Häkkilä

Oulun valtuusto päätti eilisessä kokouksessaan, että kaupunki hakee Sanginjoen alueelle noin 1127:n hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen perustamista.

Oulun valtuusto päätti eilisessä kokouksessaan, että kaupunki hakee Sanginjoen alueelle noin 1127:n hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen perustamista. Suojelualueen ulkopuoliselle metsäalueelle tehdään erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma. Suojelun lähtökohtana on virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hoito- ja harvennushakkuut suunnitellaan siten, että puuston monipuolista rakennetta ja monikerroksellisuutta lisätään, samoin lehtipuustoa suositaan ja lisätään. Hakkuissa tavoitteena on eri-ikäiset ja -rakenteiset metsät. Alueen hakkuut tehdään jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Perustettavaan luonnonsuojelualueeseen sisältyvät ennallistamista tarvitsevat metsäkuviot hoidetaan myöhemmin hyväksyttävän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Lue myös: Sata luontohelmeä innostanut kuntia suojelutoimiin -Oulu valmistelee suojelualuetta Sanginjoelle

Kilpailut

Uusimmat