Paltamon Mieslahden kaivokselle ympäristö- ja vesitalouslupa

17.12.2019 11:14 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Elementis Mineralsille ympäristö- ja vesitalousluvan Paltamoon suunnitellun Mieslahden kaivoksen toimintaan.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Elementis Mineralsille ympäristö- ja vesitalousluvan Paltamoon suunnitellun Mieslahden kaivoksen toimintaan. Lupa koskee yhteensä enintään 500 000:n tonnin vuotuista talkkimalmin, mineraalien ja sivukiven louhintaa avolouhoksesta, sivukiven varastointia ja murskausta, kaivannaisjätteiden käsittelyä ja loppusijoittamista jätealueelle sekä kaivokseen kertyvien ja kaivoksen toiminta-alueella muodostuvien vesien johtamista puhdistamisen jälkeen kaivosvesien purkuputkella Oulujärven Mieslahteen.  Kaivosvesien purkuputken rakentaminen voidaan aloittaa lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Muilta osin hakijan pyyntö aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta on hylätty.

Päätös ei oikeuta malmin rikastamiseen Mieslahden kaivoksella, sillä hakemuksen mukaan malmi kuljetetaan muualle rikastettavaksi.

Lue myös: Kaivosjätteiden varastointiin ympäristöystävällisempi menetelmä

Kilpailut

Uusimmat