Kuva: Oulun yliopisto

Oulun yliopiston kiinteistöjen tulevaisuutta pohditaan

14.11.2019 09:14 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki esittää yliopiston hallitukselle kiinteistöstrategian selvitystyön aloittamista.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki esittää yliopiston hallitukselle kiinteistöstrategiaselvitystyön aloittamista. Sen tavoitteena on löytää taloudellisesti kestävät, toimintaa tukevat pitkän aikavälin ratkaisut yliopiston toimitiloille.
Vaihtoehtoina tarkastellaan nykyisen rakennuskannan ylläpitoa, nykyisen rakennuskannan osittaista purkamista ja uudisrakentamista yliopistokampuksilla sekä uudisrakentamista Oulun keskustan läheisyydessä. Selvityksessä arvioidaan eri vaihtoehtojen taloudellisia, toiminnallisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Alustavien arvioiden mukaan uudisrakentaminen saattaisi olla nykyisten tilojen peruskorjaamista taloudellisempi ratkaisu. Yliopisto on käynyt Oulun kaupungin kanssa alustavia keskusteluja uudisrakentamisen mahdollisuuksista. Jos kiinteistöstrategiassa päädyttäisiin uudisrakentamiseen Oulun keskustan läheisyydessä, rakentamisen ja toimintojen siirtymisen aikajänne ulottuisi seuraavien 20:n vuoden ajalle. Sinä aikana Linnanmaan alueelle ehtisi rakentua uusia käyttötarkoituksia. Oulun yliopiston hallitus käsittelee esitystä kokouksessaan ensi viikolla.

Lue myös: Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu perustivat innovaatiokeskuksen

Kilpailut

Uusimmat