Oulun suistokaupunkivisio valmis, Linnanmaan-Kaijonharjun ja Oulunsalonrannan kaavoitus etenee

27.08.2019 09:08 - Jussi Häkkilä

Oulun suistokaupunkivisio on valmistunut.

Oulun suistokaupunkivisio on valmistunut. Suunnittelualueena on tarkasteltu Koskikeskuksen, Hartaanselän ja Rommakonselän alueita saarineen ja rantoineen. Lisäksi on tarkasteltu keskustan, Tuiran ja Hietasaaren rantavyöhykkeitä. Kärkitoimenpiteinä tuleville vuosille on esitetty mm. Hartaanselänrannan alueen suunnittelua, melonta- ja kalastuskeskusta, melontareitistöä, sekä suiston alueella sijaitsevien virkistysalueiden kehittämistä.
Oulun eilinen kaupunginhallitus käsitteli myös kaava-asioita. Oulun Linnanmaan-Kaijonharjun kaavarungon toteutuksen ensimmäinen vaihe alkaa syksyllä yleissuunnitelman ja kaavamuutosten laadinnalla Kaijonharjun keskukseen ja sen lähiympäristöön. Tavoitteena on, että ensimmäiset muutokset valmistuisivat ensi ja sitä seuraavana vuonna.
Kaavarunkotyössä on linjattu lähivuosien asuntorakentamisen painopiste nykyisen kampuksen itäpuolelle. Kampuksen länsipuoli ja Vanhan Teknologiakylän alue on varattu muuhun kuin asuntorakentamiseen. Työpaikka- ja yritysrakentamisen osalta tarvittavat asemakaavamuutokset katsotaan alueella tapauskohtaisesti.
Lisäksi Oulunsalonrannan pääosin rakentamattomalle suunnittelualueelle on suunniteltu sijoitettavaksi pientalovaltaista asuntorakentamista sekä virkistys- ja suojelualueita.

Lue myös: Uuden Oulun yleiskaava lainvoimainen

Kilpailut

Uusimmat