Poliisi epäilee Oulun Kaijonharjussa yksityisasunnossa kuolleen lapsen äitiä kuolemantuottamuksesta ja on perunut vangitsemisvaatimuksen saatuaan uutta tietoa lapsen kuolinsyystä.
Oulun Kaijonharjun uusi päiväkoti on valmistunut.
Kaijonharjussa käynnistetään meluvallin rakentaminen Alakyläntien varteen
Uuteen päiväkotiin rakennetaan tilat viidelle kokopäiväryhmälle. Suunnitteluvaiheessa on varauduttu myös mahdolliseen laajennustarpeeseen tulevaisuudessa. Päiväkodin toiminta uusissa tiloissa alkaa tammikuussa 2024.
Oulun suistokaupunkivisio on valmistunut.
Oulun Kaijonharjun-Linnanmaan alueen kehittämiseksi saatiin 17 ehdotusta alle 40-vuotiaille arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille suunnatussa, joka toinen vuosi järjestettävässä kansainvälisessä Europan 14 -kilpailussa.
Tornio ja Oulun Kaijonharju on valittu kilpailukohteiksi nuorille, alle 40-vuotiaille arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille joka toinen vuosi järjestettävässä kansainvälisessä Europan 14-arkkitehtuurikilpailussa.