Vesilaitoksen laajennusta varten laadittiin kaavamuutos, jonka Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022. Kaavasta tehtiin valitus, joka hylättiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Valittaja haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka hylkäsi valituslupahakemuksen 7. kesäkuuta 2024. Kaava on siten saanut lainvoiman.
Oulun kaupunki käynnistää asemakaavan muutostyön Myllytullissa sijaitsevan vankilakiinteistön alueella.
Parhaillaan toimintaterapeutti Mira Mämmelä tekee työtä enimmäkseen arvioidakseen, millaista tukea lapsi tarvitsee. Tällä hetkellä korostuvat mm. keskittymisen ja tarkkaavaisuuden haasteet. Syitä näihin haasteisiin on taustalla useita.
Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY laatii Raahen kaupungin ohjauksessa SSABn Raahen terästehdasalueelle ja sen lähialueille alueen ensimmäisen asemakaavan.
Oulun Osuuspankin viime syyskuussa vireille laittama asemakaavan muutosesitys Iso- ja Kirkkokadulla on Oulun yhdyskuntalautakunnan päätettävänä ensi tiistaina.
Asemakaavapäällikkö Kari Nykästä Oulun kaupungilta haastattelee Jussi Häkkilä.
Nokialle varatun tontin kaava Oulun Linnanmaalla on tullut voimaan.
Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa Nokian 150-200:n miljoonan euron investoinnin Linnanmaalle.
Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan Ylivieskan asemanseudun asemakaavaa ja sen muutosta.
Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan Matinsaaren osayleiskaavan ja asemakaavan.
Raahen kaupunki, Osuuskauppa Arina, Raahen Seudun Osuuspankki ja Aberdeenin APFF-kiinteistörahasto käynnistävät Raahen kaupungin liikekeskustan suunnittelutyön FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa.
Raahen Pikkulahden ranta-alueiden asemakaava alkaa olla valmis.
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Oulun Nallikarin asemakaavaa sekä Hietasaaren uuden palstaviljelyalueen asemakaavaa koskevan valituslupahakemuksen.
Kalajoen Marinan ensimmäinen vaihe vihitään tänään käyttöön.
Raahen Kaupunginlahdenrannan alueen kaavoitusluonnos on valmistunut.
Oulun suistokaupunkivisio on valmistunut.