Kahdeksan Eurooppa-yliopisto UNICiin (European University of Post-Industrial Cities) kuuluvaa yliopistoa ja kaupunkia ovat allekirjoittaneet osallistavan tutkimuksen julistuksen 15. kesäkuuta Oulussa.
Suurimman summan, 272 014 euroa, sai Shahnaj Begum Lapin yliopistosta.
Päätutkijana toiminutta sisätautiopin professori Janne Hukkasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun seudun kolme koulutusalan toimijaa, Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä OSAO ovat aloittaneet yhteisen hankkeen, jossa rakennetaan uutta ja laajaa osaamisekosysteemiä.
Miilukangas Oy:n toimitusjohtaja Pekka Miilukangasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitus valitaan liittokokouksessa 19.–20. marraskuuta.
Oulu-opiston opettaja Marita Pääskystä haastattelee Jussi Häkkilä.
Kuntoutumista edistävän hoitotyön tavoitteena on parantaa ja tukea ihmisen jokapäiväistä elämää sekä muuttaa hoitamisen filosofiaa passiivisesta, hoitajalähtöisestä toimintatavasta kohti aktiivista, ikääntyneen toimintakykyä lisäävää ja ylläpitävää toimintaa.
SSAB ja Oulun yliopisto ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen. Sopimus kattaa yhteistyön terästutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnan kehittämisen aloilla. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on myös vastata globaaliin ilmastonmuutokseen.
LappiSat-1 tulee olemaan niin kutsuttu piensatelliitti, eli noin kuuden maitopurkin kokoinen ja kymmenen kilogramman painoinen. Se on tarkoitus laukaista kiertoradalle 500–750 kilometrin korkeuteen. Tavoitteena on saada uutta tietoa revontulista ja geoympäristön muutoksista.
Keskuskoulun 5a- ja 5b-luokan oppilaat määrätään 14 päivän altistuskaranteeniin. Kaiken kaikkiaan karanteeniin määrätään 38 henkilöä.
Tutkimuksessa saatiin mm. viitteitä siitä, että iltavirkuilla miehillä riski ennenaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen voi olla kohonnut. Kyseessä on maailmanlaajuisesti ensimmäinen väestöpohjainen tutkimus, jossa on selvitetty yksilöllisen kronotyypin yhteyttä työkykyyn ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen.
Oulun yliopistossa on alkamassa Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) -hanke. Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä professori Helka-Liisa Hentilä oli Marjan juttusilla Pookin iltapäivässä.
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen 1 023:lle hakijalle yhteensä 25 miljoonaa euroa.
Oman osaamisen vahvistamista halutaan tukea Oulun yliopistossa, joten työttömille ja lomautetuille tarjotaan maksutta kaikki Oulun avoimen yliopiston toteuttamat opinnot keväällä ja kesällä 2021.Oulun yliopisto tarjoaa lomautetuille ja työttömille mahdollisuuden suorittaa avoimen yliopiston itsensä toteuttamia opintoja maksutta 1. tammikuuta- viimeinen päivä heinäkuuta välisenä aikana.
Oulun yliopistollinen sairaala on mukana kansainvälisessä AICCELERATE EU-hankkeessa, jonka tavoitteena on koneoppimista hyödyntäen rakentaa sairaalaympäristön erilaisiin tarpeisiin mukautuva työkalu.