Kuva: Shutterstock

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus: Rautateiden runkoverkon tulee tukea henkilöliikenteen matka-aikojen lyhentymistä

09.10.2018 08:45 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan liiton eilisen maakuntahallituksen kannanoton mukaan rautateiden runkoverkon palvelutasomäärittelyssä ja suunnittelussa tulee keskittyä matka-aikojen lyhentämiseen siten, että Oulun ja Helsingin välinen matka voidaan liikennöidä kokonaisuudessaan neljässä tunnissa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton eilisen maakuntahallituksen kannanoton mukaan rautateiden runkoverkon palvelutasomäärittelyssä ja suunnittelussa tulee keskittyä matka-aikojen lyhentämiseen siten, että Oulun ja Helsingin välinen matka voidaan liikennöidä kokonaisuudessaan neljässä tunnissa.

Eduskunnan tulee kannanoton mukaan varata riittävä määräraha valtion ensi vuoden budjettiin, jotta Liikennevirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan koko pääradan yleis- ja ratasuunnittelun. Hankkeen toteuttaminen vuoden 2030 tavoitetilaan tulee priorisoida kansallisessa liikennepolitiikassa ja näkyä vahvemmin runkoverkkopäätöksessä. Tavoitetila sisältää pääradan Helsinki-Tampere-Seinäjoki-Oulu ja Tornio-Haaparanta -välin yleis- ja ratasuunnittelun sekä nelostien pullonkaulojen poistamisen.

Maantieverkon osalta esitystä on täydennettävä länsirannikon suuntaisella kasitiellä välillä Pori-Oulu. Runkoverkon on oltava nimensä mukaisesti kaikki Suomen maakuntakeskukset yhdistävä verkko. Pohjois-Suomen maakuntakeskusten väliset tieyhteydet tulee myös huomioida runkoverkkopäätöksessä, kuten valtatie 22 välillä Oulu-Kajaani. Myös elinkeinoelämän kuljetusten kannalta merkittävän päätieverkon palvelutaso pitää pystyä määrittelemään ja turvaamaan valtateiden viisi ja 20 osalta.

Lue myös: Ylivieskan kaupunki lähtee mukaan Suomi-rata yhteistyöhön

Kilpailut

Uusimmat