Valtatielle 27 Silatien ja Ha-Sa Oy:n sahan kohdalle Haapajärvelle rakennetaan uusia liittymäjärjestelyjä.
Nivalassa rakennetaan uudet liikennevalot Asematien ja Valtatien 27 liittymään.
Kantatien 68 parannushanke Pedersöressä on viimeistelyä vaille valmis.
Valtatien 4 Oulu–Kemi-välin parantamishankkeen rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2017. Hankkeen viimeisinä rakennusurakoina valmistuivat Pohjois-Iin ja Olhavan välinen ohituskaistaurakka sekä Iskon eritasoliittymän läntisten ramppien parantamisurakka lokakuun lopussa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 20 Kiimingin kohdalla.
Valtatie 21 on suljettu tänään liikenteeltä Kilpisjärven kylältä Norjan rajalle pyöräkilpailun vuoksi.
Valtatien 22 liikenneympäristöä parannetaan Muhoksella välillä Honkala-Niementie.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa tiesuunnitelmaa valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyistä.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi valtatien 28 varteen välillä rautatien ylikulku - Koivuahontie, sekä rakennussuunnitelmaa valtatien 27 ja Asematien liittymän parantamiseksi Nivalassa.
Työt alkavat viikolla 36 ja niiden on määrä valmistua ensi vuonna lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana Suomen Maastorakentajat Oy. Rakennustyön ajaksi liikenne siirretään kiertotielle.
Uuden alikulkukäytävän ja kevyen liikenteen väylän rakennustyöt alkavat Kuusamon keskustan pohjoispuolella valtatie 5:llä.
Valtatielle 4 Oulun kohdalle on rakennettu uusi älykäs liikenteenhallintajärjestelmä, joka on otettu kokonaisuudessaan käyttöön joulukuussa 2019. Uusi järjestelmä lisää liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä parantaa häiriötilanteiden hallintaa vilkkaasti liikennöidyllä Pohjantiellä. Pohjantien liikennemäärä on vilkkaimmillaan reilut 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja on viime vuosina kasvanut 3 - 5 % vuodessa.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittää Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 nykyiselle paikalleen rakentamalla se nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä.
Päällystystyöt käynnistyvät Lapissa tämän kuun lopulla ja ne valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä.
Valtatien 27 liikennejärjestelyt Ylivieskassa välillä Valtakatu-Palkkitie jatkuvat.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvittää Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä nykyiselle paikalleen.