Kuva: Fotolia

Pyhäjärven säännöstelylupaan haetaan muutosta

08.05.2017 10:57 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen Pyhäjärven, Pohjois-Pohjanmaan maakuntajärven, säännöstelyluvan muuttamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen Pyhäjärven, Pohjois-Pohjanmaan maakuntajärven, säännöstelyluvan muuttamiseksi. Lupamuutoksen tarkoituksena on ilmastonmuutokseen varautuminen, säännöstelystä järven ja joen tilalle aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentäminen ja vesistön käyttömahdollisuuksien parantaminen. Lupahakemukseen sisältyy myös esitys kalatalous- ja tarkkailuvelvoitteista sekä hydrologista seurantaa koskevan lupaehdon ajantasaistaminen nykykäytäntöjä vastaavaksi.

Kilpailut

Uusimmat